Til den nye filial Sparekassen Vendsyssel på Kastetvej i Aalborg malede jeg i sommeren 2015 under den overordnede titel, Home and away – Freja travel, en række billeder.

HOME
Det hjemlige skildres i maleriet FREJA, hvor den smukke nordisk-mytologiske gudinde, Freja, svæver hen over nogle af Aalborg vestbys markante kendetegn. Traditionelt er Freja blevet skildret på en vogn trukket af to katte – her er vognen dog udeladt. Måske er hun på nysgerrig rejse videre ud i verden…

AWAY
I det fem-delte maleri, TRAVEL, tolkes indtryk fra den store verden – mangfoldigheden af mennesker i storbyerne, et bådmotiv fra Myanmar, en skyline fra New York, marokkansk ornamentik, fabeldyr fra Guatemala, en sydøstasiatisk gudinde… og hvad det individuelle øje ellers ser og drømmer sig frem til.