I september 2014 monterede jeg med super assistance fra underleverandør Jesper Zink en stor udsmykning af det nye Sundhedshus Sæby. To relieffer i forskellige tykkelser opskummet pvc, direkte bemalede. Den ene på en høj væg i indgangshallen, den anden på en væg i kantinen på 1. sal. Forud var gået lang tids arbejde med definering af de mange figurer og former der tilsammen udgør motiverne – skitsering, rentegning, udskæring, slibning, fræsning af relief, bemaling og lakering. Meget af arbejdet var henlagt til gallerilokalet hvor gode venner kiggede forbi og gav en hånd med. Det var alt sammen resultatet af en konkurrence udskrevet af Region Nordjylland, som jeg var taknemmelig for at vinde.