Det andet af ialt tre relieffer til CWO-Huset med et omfang på 4 x 7 meter i Skibbrogade 3 i Aalborg blev færdigt i efteråret 2010. Efter lang tids skitsearbejde blev de færdige motiver rentegnet i Illustrator og Photoshop, hvorefter figurerne blev stanset ud i flere tykkelser opskummet pvc. Dernæst blev print og folie monteret på de mange flader, og puslespillet var klar til at blive moteret på den høje væg.

Tak til Michael Henriksen fra Cw Obel Ejendomme for det gode samarbejde. Zink Skilte var som så ofte før den gode pålidelige underleverandør.

cwo 2 a.jpg

cwo 2 b.jpg

cwo 2 c.jpg