Sundhedshus Sæby 3

Gode arbejdsdage på Artbreak Hotel, der for en periode er taget i brug som maleratelier…med mange gode gæster, der kigger ind undervejs i arbejdet – det går fint fremad med udsmykningen til Sæby!

saebymix 2.jpg