Januar 2011

Så blev metalrelieffet til Vangsminde-karreen  i Aalborg næsten færdigt. Blot mangler lidt elektrikerarbejde så der kommer lys i de to ansigter i aften- og nattetimerne. Og når vejret er til det, bliver muren bag relieffet udbedret, så den fremstår ensartet i farven.

Efterårets fire New York-inspirererede træsnit trykt på Det Grafiske Værksted i Hjørring blev præsenteret  for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Kunstforeningsmedlemmer ved et arrangement i Aalborg d. 9. januar.

Sådan ser de ud – de fire tryk, der hver måler ca. 26 x 37 cm.: