December 2001

For Dafolo A/S i Frederikshavn har jeg udført fire billeder i blandteknik på papir til en kvartals-bordkalender. Der blev yderligere trykt et mindre oplag af postkort med motiverne, der har fået titlerne Born To Year 1 – 4.
Og jeg har udført18 illustrationer til en udgivelse for Naturvidenskabeligt Fakultet ved Københavns Universitet.