Juli 2001

Ny Aalborg-plakat

Ved en reception fredag d. 6. juli blev den nye Aalborg-plakat præsenteret.
Plakaten er udgivet af Aalborg Turist og Kongres Kontor .
Jeg har fornøjelsen af at stå bag udførelsen af den nye plakat, der er en reproduktion af et maleri på 120 x 90 cm. malet til formålet. Maleriet har haft en lang fødsel med mange overvejelser af form og indhold. Der var i hvert fald fire faktorer der skulle gå op i en højere enhed: Maleri, plakat, Aalborg og mig selv.
Der kan nemt remses flere motiver op, der ikke figurerer på plakaten, end de der gør, men det har bestemt heller ikke været intentionen at få det hele med.
Men der er Jens Bangs stenhus, Aalborgtårnet, Budolfikirken med vejrhanen, som jeg sidste år lod lette på vej mod nye horisonter på Det interaktive Maleri jeg dengang udførte, der er gåsepigen og kimrertyren, der er stemning fra havnen med mast, sejl og industri, et glimt af slottet, et udsnit af Lindholm Høje og en kamel fra Zoo. Der er menneskeskikkelser om det så er Aalborgensere eller turister. Et håndtryk der signalerer velkommen og også er et link til byens mange venskabsbyer. Bylivet/nattelivet skildres malerisk hjulpet på vej af enkle symboler, også karnevallet finder man her. Og så er der ikke mindst den blå bund: fjorden, himlen, det høje lys givet liv af såvel fugl som fisk.
Derudover håber jeg ikke mindst at diverse andre partier i maleriet åbner mulighed for at der individuelt kan lægges andre betydninger og aflæses andre kodninger der spejler Aalborg.

Turistplakat - 2003