Juli 2003

KONKURRENCE VUNDET!
Jeg har netop vundet en konkurrence om en skulptur/vandkunst til Hadsund.
Projektet bliver nu indstillet til realisering.
”BØLGEN” er en seks-otte meter høj stålskulptur omkranset af fem transparente buede plastrør i forskellige farver med indvendigt boblende vand.
I toppen af skulpturen placeres en vindviser (figur i kobber) med lysspots.
Alle 6 elementer associerer opretstående bølger i blødt svungne organiske former, der forbinder himlen, havet, landet og byen.

I min projektbeskrivelse hed det bl.a.:
”BØLGEN” er et vartegn, der er synligt, varierende, farverigt og effektfuldt.
Skulpturen/vandkunsten har et klart modernistisk udtryk, der spejler sin samtid – udtrykker den nyskabende side af Hadsund, som en dynamisk by i vækst, og således bidrager til et nyt syn på byen. Den pejler et moderne samfund i bevægelse også i kraft af dens udførelse med brug af nye materialer.


Skitse af skulpturen/vandkunsten “Bølgen”