Marts 2009

Disse uger tilbringes de fleste timer i en sakslift med gymnastiske øvelser under udførelsen af de store murmalerier i Bikuben Kollegierne i Aalborg. Sammen med min helt uundværlige assistent på projektet, Svend Nymann, bemaler jeg ialt ni vægge i byggeriet, der står klar til indflytning primo april. I store cirkelslag – på folieskabeloner monteret af Zink Skilte – nytolker jeg antikkens muser under titlen “De ni muser – revisited”.


Fotos: Niels Fabæk

Det blev en rigtig god og velbesøgt fernisering i Galleri Raaschou d. 21. feb.
Tak til borgmester Finn Olesen for en meget fin tale. Herunder et skud af undertegnede, der spiller luftguitar foran et af udstillingens billeder, det store rock’n roll maleri “Kiss the Sky” på 180 x 180 cm.


Foto: Niels Fabæk